Política de privadesa

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades ia la Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web www.annaxicana.com (d’ara endavant el lloc web), seran tractades a els termes següents:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per ANA MARIA MONTSERRAT BOADA, amb domicili per a l’exercici de drets al C/ Torre Dulac 6, 08024, Barcelona – info@anaxicana.com.

Finalitats del tractament

  • Mantenir-lo informat sobre les nostres activitats i serveis, quan així ho sol·liciti a través dels formularis del lloc web o per correu electrònic.
  • Donar resposta i gestionar les vostres consultes, comentaris i suggeriments, si escau.
  • Realitzar la gestió administrativa, de registre, cobrament i tramesa dels productes que adquireixi a través de la botiga de la nostra pàgina web.
  • Realitzar la gestió administrativa de les donacions realitzades a través de la nostra pàgina web.
  • Tramitar la seva alta com a soci de l’entitat i realitzar els corresponents càrrecs de la quota indicada a la targeta bancària facilitada per vostè.
  • Obtenir informació sobre lús del lloc web, analitzant el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com lactivitat dels visitants i la seva freqüència dús. A aquest efecte, el RESPONSABLE utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis dInternet que no permet la identificació de linteressat en cap moment.

Legitimació

Consentiment . Les dades personals obtingudes a través del formulari de contacte del lloc web seran tractades únicament segons el consentiment atorgat per l’interessat, a través de l’acceptació de la casella disposada amb aquesta finalitat. Aquest consentiment es pot retirar en qualsevol moment.

Interès legítim del responsable . La informació estadística obtinguda del lloc web serà tractada sobre la base de linterès legítim del responsable. Aquesta informació no permet identificar lusuari.

Execució d’un contracte . El tractament realitzat per a la gestió de la venda d’articles a través de la nostra botiga o la gestió d’una donació puntual o periòdica es basa en l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

Destinataris

Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.

Conservació

Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·licite la supressió o retiri el consentiment.

Quan l’usuari enviï les seves dades per contactar amb el RESPONSABLE, fer consultes o suggeriments, les dades es conservaran mentre siguin necessàries per tal i puguin derivar-se responsabilitats del tractament realitzat.

Les dades estadístiques derivades de l’anàlisi del trànsit i les visites al nostre lloc web seran conservades durant un termini de tres anys.

Drets

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les vostres dades, de limitació i oposició al vostre tractament, mitjançant escrit dirigit al C/ Torre Dulac 6, 08024, Barcelona – info@annaxicana.com . En cas de disconformitat amb el tractament, també tindrà dret a presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta web i n’accepta el tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del lloc web a menors de 14 anys.

El RESPONSABLE recorda les persones grans que tinguin a càrrec seu menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de lús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que utilitzem l’usuari, ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privadesa de la corresponent xarxa social. Així mateix, l’usuari consent expressament l’accés i el tractament de les dades contingudes en el seu perfil per part del RESPONSABLE i que les notícies publicades sobre els productes i serveis oferts pel RESPONSABLE apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb el RESPONSABLE implica necessàriament el consentiment per als tractaments assenyalats, i aquesta és la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o en retiri el consentiment, i ho podrà fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses en comentaris, podran sol·licitar al RESPONSABLE la cancel·lació de les mateixes.